פרת ים עלתה מ… ובכן הים, ובמשך עשר שניות ארוכות בהתה בהיילי פוהר הלוא היא Circuit Des Yeux המופלאה. ברור שזה הפך לשיר. חוץ מזה, אתם יודעים, הקסם הרגיל.

 1. Cate Le Bon – Moderation
 2. Tirzah – Send Me
 3. Buttering Trio – Tired Love
 4. Melt Yourself Down – Nightsiren
 5. Soccer96 – Sitting on a Satellite (feat. Salami Rose Joe Louis)
 6. Bitchin Bajas – Outer Spaceways Incorporated
 7. Röyksopp – (Nothing But) Ashes…
 8. Moor Mother – Zami
 9. Myles Bullen – Ordinary Magic (feat. billy woods)
 10. Circuit des Yeux – The Manatee
 11. Black Country, New Road – Concorde
 12. Cassandra Jenkins – Hard Drive
 13. Judee Sill – There's A Rugged Road
 14. Diane Cluck – This Is Our Love
 15. Mickey Newbury – Heaven Help The Child

אור בזויות משודרת ברדיו הקצה בימי שני ב-13:00 ובימי רביעי ב-12:00