היא אוהבת אותי. אני מתכוון אוהבת-אוהבת אותי. ולא אכפת לי אם היא מנצלת אותי, רגשית או חומרית, מתעלמת ממני לפעמים בכוונה. דוחה אותי. משחקת. לא אכפת לי כי אני יודע שזאת אהבה, ואוהב את איך שלדעת את זה מרגיש. איך אפשר בכלל להאשים אותה, הרי אני בעצמי מנצל אותה, רגשית וחומרית, מלטף לה את הראש ואת הגב. ולפעמים מתעלם ממנה בכוונה, דוחה אותה כשהיא מפריעה לי להקלידג. אוהב-אוהב. רואים את זה עלינו. הנה היא חוזרת.