fbpx
חיפוש
Tag:

תנועה

בספק ריקוד

בספק ריקוד הפרעה ספק הפרעה הוא מטיח את גבו אל קירות נטולי הבעה בתוך קוביה שאיבדה את חברותיה למשחק הוא מתיישב להרגע על ספק רצפה ספק תקרה הוא מתבונן בדלת לא מתבוננת חזרה ידית הדלת משחקת איתו תופסת בטח חושבת שזה מצחיק לא לבוא במגע ילדותיות מרושעת של עצמים חסרי תחושה