fbpx
חיפוש
Tag:

פרפרי לילה

לגלם פרפר

בעיתות משבר, אחרי חודש של ביעותים בחזה, נשארות רק בעיטות לראש. ובין בעיטה לבעיטה מורגש משק כנפיים בתוך הבטן. פרפרי לילה מבשרים את שעתיד להתרגש עלי. פרפרי לילה נחמדים, מזהירים מהחשיכה. ועכשיו, משנדמו התנודות מתחת לסרעפת, כל שנותר מתמרוריהם הוא רק גולם פה וגולם שם. גלמים מבוקעים ששקעו במעמקיי ובחרו להישאר. מתחשק לי להיכנס כולי…