למה, למה הייתי אז בן 10 למה?

The Mercy Seat
The Good Son
John Finn's Wife

I'm Gonna Kill That Woman (John Lee Hooker cover)
The Ship Song
Brother My Cup Is Empty